HOOLDUS

AKENDE HOOLDUS JA REMONT
– Suluste väljavahetamine ja õlitamine
– Akende avatavate osade reguleerimine
– Purunenud klaaside väljavahetamine
– Tihendite vahetus
– Paigaldus aknale ventilatsiooni klapi